ازخبر درگذشت ناگهاني فوتباليست خوب كشورمان مهرداد اولادي شديدا ناراحت وغمزده ام ، مهرداد عزيز باتكنيك والا ودريبل هاي ويران كننده بازي فيزيكي ودوندگي بي امان خيلي زود درفوتبال ماچهره شد وبي شك يكي از باتكنيك ترين فوتباليست هاي تاريخ مابود كه البته متأسفانه زود هم از دوران اوج فاصله گرفت شايد رفتن به امارات وبازي درليگ اين كشور دليل آن باشد درهرحال بايد پذيرفت كه يكي از خوبهاي تاريخ كشورمان را خيلي زود ازدست داديم فقدانش براي ما سخت ودردناكه وصدالبته براي خانواده داغدارش سخت تر وجانگداز تر همينجا بااين خانواده عزيزاعلام همدردي نموده برايشان صبر واجر آرزو ميكنم و آرزو ميكنم خدا داغ هيچ فرزندي را به دل پدر ومادر نذاره كه واقعاً مصيبتي ويران كننده است و من دراين موارد جز اشك وسكوت راهي  براي همدردي با آنان نمي شناسم وندارم . روحش شاد ويادش گرامي

منبع : قصه ی مرغ مهاجرمهرداد اولادي
برچسب ها : مهرداد ,ويران كننده ,مهرداد اولادي